กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยการสื่อสารที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุ เพื่อการเตรียมพร้อมสู่เศรษฐกิจอายุวัฒน์ (Longevity Economy) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล