กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แนวคิดและคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลที่จำเป็นเพื่อการพัฒนาทักษะ ความเป็นพลเมืองดิจิทัลด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้สูงอายุของไทย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล