กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาเปรียบเทียบคุณค่าข่าวของสื่อมวลชนออนไลน์ ประเภทเน้นข่าวเบาและประเภทเน้นข่าวหนักในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล