กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การใช้จุดจับใจและการเล่าเรื่องในการสร้างสรรค์โฆษณายั่วยุสำหรับการบริการสังคม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล