กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมรูปแบบออนไลน์เพื่อสร้างเจตคติเชิงบวกต่อคนพิการ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กำลังย้ายข้อมูลไปเซิร์ฟเวอร์ใหม่ภายในวันที่ 10 ก.พ.นี้