กลับไปที่รายละเอียดของบทความ มอง "แฟนคลับ” ผ่านงานวิจัยในประเทศไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF