กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย: ศึกษากรณีการควบคุมและตรวจสอบอำนาจรัฐและการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy