กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย: ศึกษากรณีการควบคุมและตรวจสอบอำนาจรัฐและการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF