กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แนวทางการฟื้นฟูอนุรักษ์ปลาร้าบ้านปากน้ำ ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF