กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การบริหารจัดการโบราณสถานในวัดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF