กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความรุนแรง เกิดจากความอ่อนแอ @ เมื่อวินัยไม่มี เสรีภาพก็หายไป ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF