กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กลยุทธ์การบริหารงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยสู่องค์กรสมรรถนะสูง : กรณีศึกษาห้องสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล