ดับลินคอร์เมทาดาทา: เค้าร่างเมทาดาทาสำหรับการบรรยายวัตถุดิจิทัล

Main Article Content

เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง

Abstract

ชุดข้อมูลย่อยดับลินคอร์เมทาดาทาเป็นเค้าร่างเมทาดาทาสำหรับการทำรายการวัตถุดิจิทัล ประกอบด้วยหน่วยข้อมูลย่อย 15 หน่วย ได้แก่ ชื่อเรื่อง เจ้าของผลงาน หัวเรื่อง ลักษณะ สำนักพิมพ์ ผู้ร่วมงาน ปี ประเภท รูปแบบ รหัส ต้นฉบับ ภาษา เรื่องที่เกี่ยวข้อง ขอบเขต และสิทธิ โดยเป็นเค้าร่างเมทาดาทาที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากมีความยืดหยุ่นในการประยุกต์ใช้ ซึ่งผู้ใช้สามารถกำหนดเมทาดาทาให้กับวัตถุดิจิทัลได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ทุกหน่วยข้อมูลย่อย เลือกใช้หน่วยข้อมูลย่อยได้ตามความต้องการ ใช้หน่วยข้อมูลย่อยซ้ำได้ในองค์ประกอบเดียวกัน และยังสามารถเพิ่มหรือขยายหน่วยข้อมูลย่อยได้ตามความจำเป็น บทความนี้นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การลงรายการเมทาดาทาโดยใช้ชุดหน่วยข้อมูลย่อยดับลินคอร์เมทาดาทา พร้อมทั้งให้ตัวอย่างประกอบคำอธิบายในแต่ละองค์ประกอบและตัวอย่างการลงรายการวัตถุดิจิทัลบางประเภท

Dublin Core Metadata:Metadata Schema for Describing Digital Objects

The Dublin Core Metadata Element Set (DCMES) is a metadata schema for cataloguing digital objects. It consisted of 15 elements, including title, creator, subject, description, publisher, contributor, date, type, format, identifier, source, language, relation, coverage, and rights. DCMES has been very popular nowadays due to its flexibility in application. The user can define metadata for digital objects without the need to use every element, use the element as desired, use the element repeat the same element, and add or extend the element as necessary. This article presents guidelines and examples for describing digital objects by using DCMES.


Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Original Article