วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การออกแบบและสร้างเครื่องลอกผิวใบสับปะรด สำหรับตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล