วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ พฤติกรรมผู้บริโภคในการตัดสินใจสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน ในยุคการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019(COVID-19) ในอำเภอเมือง จังหวัดเลย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล