วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ด่านตรวจคนเข้าเมือง,จองคิว การสร้างเว็บไซต์ระบบจองคิวออนไลน์ของงานบริการคนต่างด้าวตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล