กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แบบจำลองการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ภายใต้แรงภายนอกที่ขึ้นอยู่กับเวลา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy