ปัญญางาน จัดการตน

Authors

  • Prateep Peuchthonglang Department of Social Sciences and Humanities, Faculty of Business Administration and Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Lanna, Mueang District, Chiang Mai 50300, Thailand
  • Tanaporn Sittipisan Department of Social Sciences and Humanities, Faculty of Business Administration and Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Lanna, Mueang District, Chiang Mai 50300, Thailand

Keywords:

ปัญญางาน, จัดการตน

Abstract

"Managing Oneself" เป็นหนึ่งในงานที่ทรงค่าและทรงพลัง ที่ถูกเขียนโดยปรมาจารย์การจัดการของโลกอย่างปีเตอร์ ดรักเกอร์ และได้รับการตีพิมพ์โดยสถาบันการศึกษาที่ได้ชื่อว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอย่างมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ถูกอ่านและถูกนำไปใช้โดยนักบริหารทั่วโลก นี่คือหนังสือเล่มเล็กที่ตั้งคำถามที่ใหญ่ที่สุดที่มนุษย์ควรรู้ การได้อ่านหนังสือเล่มนี้เปรียบเสมือนการได้นั่งลงสนทนากับปรมาจารย์ด้านการจัดการและที่ปรึกษาด้านบริหารธุรกิจที่เก่งที่สุดคนหนึ่งของโลก เชื่อว่าแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ เพียงไม่กี่ชั่วโมง แต่ปัญญาที่เกิดจากการอ่านหนังสือเล่มนี้ จะช่วยให้ผู้อ่านได้ครุ่นคิดเรื่องชีวิต การงาน คุณค่า และการใช้เวลาในช่วงที่สองของชีวิตอย่างคุ้มค่า

Author Biography

Prateep Peuchthonglang, Department of Social Sciences and Humanities, Faculty of Business Administration and Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Lanna, Mueang District, Chiang Mai 50300, Thailand

พธ.ด. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ศษ.ม. สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

พธ.บ. จิตวิทยา

References

ดรักเกอร์, ปีเตอร์ เอฟ. (2560). ปัญญางาน จัดการตน [Managing Oneself]. (ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา,
ผู้แปล). กรุงเทพมหานคร: openbooks

Downloads

Published

2020-12-30

How to Cite

Peuchthonglang, P., & Sittipisan , T. . . (2020). ปัญญางาน จัดการตน. Asian Journal of Arts and Culture, 20(2), 121–126. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cjwu/article/view/240772

Issue

Section

Book Review