นางเลือดขาว : ตำนานกับการสร้างสินค้าทางวัฒนธรรม

  • สายฝน จิตนุพงศ์ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Abstract

ตำนานนางเลือดขาวจากคำบอกเล่าในท้องถิ่นต่างๆ นั้นมีหลากหลาย จึงทำให้ยากต่อการนำมาใช้อ้างอิงทางด้านประวัติศาสตร์ เนื่องจากเป็นตำนานที่ผูกโยงหรือแต่งขึ้นเพื่ออธิบาย สถานที่ ความเชื่อและเหตุการณ์ทางสังคมในบริบทของท้องถิ่นนั้นๆ อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะหาข้อเท็จจริงได้ยากจากตำนานดังกล่าว แต่ก็ใช่ว่าตำนานเหล่านี้จะไม่มีประโยชน์ในเชิงวิชาการ หากเราสามารถศึกษาถึงแก่นของตำนานก็จะเห็นคุณค่าในด้านต่างๆ อย่างมากมายโดยเฉพาะในยุคของการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจซึ่งมีการนำวัฒนธรรมมาแปลงเป็นสินค้าด้วยการหยิบยกเอาตำนาน เรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์มาเป็นตัวหนุนนำให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญๆ ดังปรากฏให้เห็นเป็นตัวอย่างที่เด่นชัดจากตำนานพระนางเลือดขาวแห่งเกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย โดยฝีมือการพัฒนาของท่านมหาเดห์ มูหะหมัด ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลซึ่งได้นำตำนานพระนางเลือดขาวมาผูกโยงกับสถานที่ท่องเที่ยวในเกาะลังกาวี จนสร้างมนต์ขลังให้แก่เกาะลังกาวีมีผู้คนจากต่างแดนเข้าไปเที่ยวชมและเยือนถิ่นตำนานพระนางเลือดขาวดังกล่าวอย่างไม่ขาดสาย

Downloads

Download data is not yet available.
How to Cite
จิตนุพงศ์ส. (1). นางเลือดขาว : ตำนานกับการสร้างสินค้าทางวัฒนธรรม. Asian Journal of Arts and Culture, 15(1), 135-143. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cjwu/article/view/95360