การใช้บริการการฝากครรภ์และการคลอดของแรงงานข้ามชาติหญิงชาวพม่าในจังหวัดสมุทรสาคร Maternal Care Utilization among Female Migrants from Myanmar in Samut Sakhorn

Main Article Content

ศศิวิมล ดีคำ
ณัฐณีย์ มีมนต์

Abstract

This study investigated the pattern of maternal health care utilization and factors influencing the utilization among female migrant workers from Myanmar in Samut Sakhorn Province. The study’s sample included 400 female migrant workers aged 25-40 years who were reported being pregnant or giving birth during the past two years. Being developed, the questionnaire pertaining predisposing; enabling; and needs factors, and maternal care utilization was based on Andersen’s Behavioral Model of Health Services Utilization. The results showed that 60% of the respondents chose to receive health services in hospital. 16% of them completely received follow-up prenatal care appointments (100%) while 18.2% never obtained prenatal care (0%). The average gestational age at the first prenatal visit was 22.21 weeks. Mostly, the participants traveled to health facilities by bus. The trip took approximately 47.79 minutes. The regression analysis found that marital status, support from family and employer, acknowledgement of one’s own pregnancy, and work status significantly affected access to the first antenatal visit (p≤0.05). Moreover, age, acknowledgement of one’s own pregnancy, possession of medical benefit, experience of health services utilization, travel time, and support from family and employer significantly influenced the consistency in antenatal appointment attendance (p≤0.05).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles

References

กรมการจัดหางาน สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว ข้อมูลคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานทั่วราชอาณาจักร ประจำปี 2553. จาก
https://doe.go.th.

Aday, L.A., & Anderson, R.M. (1981). Equity of Access to Medical Care: A conceptual and Empirical overview. Medical
care, p.122-130.

Andersen healthcare utilization model. ค้นเมื่อ 20 ตุลาคม 2555, จากวิกิพีเดียhttps://en.wikipedia.org/wiki/Andersen
_healthcare_utilization_model

Anderson, R.M. (1995). Revisiting the Behavioral Model and Access to Medical Care: Does It Matter?. Journal of
Health and Social Behavior, 36, p.1-8.

Joseph, C, L.M. (1989). Identification of factors associated with delayed antenatal care. Journal of the national
medical association, 1(81), p.57-63.

Lindert, J., Heinz, A, & Priee, S. (2008). Mental health, Health care utilization of migrants in Europe. European Psychiatry, 23, p.14-20.

Sword, W., Watt, S., & Krueger, P. (2006). Postpartum Health, Service Needs, and Access to Care Experiences of Immigrant and Canadian-Born Women. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 6(35), p.717-727.

Wolff, H., Epiney, M., Lourenco, A.P., Costanza, M.C., Andreoli, N., Dubuisson, J.B., Gaspoz, J.M., & Irion, O. (2008).
Undocumented migrants lack access to pregnancy care and prevention. Geneva: BMC Public Health.

Wolff, H., Stalder, H,. Epiney, M., Walder, A., Irion, O., & Morabia, A. (2005). Health care and illegality: a survey of
undocumented pregnant immigrants in Geneva. Social Science & Medicine, (60), p.2149-2514.