รายละเอียดการเตรียมต้นฉบับบทความ วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

The Journal of Social Communication Innovation

  • กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม
Keywords: รายละเอียดการเตรียมต้นฉบับบทความ, วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม, The Journal of Social Communication Innovation, jcosci, cosci, swu

Abstract

ส่วนประกอบของบทความ

ข้อกำหนดในการเตรียมต้นฉบับบทความ

การจัดพิมพ์เอกสารอ้างอิงท้ายบทความจะแตกต่างกันตามชนิดของเอกสารที่นำมาอ้างอิง

การส่งบทความ สิ่งที่เจ้าของบทความต้องส่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2017-07-01
Section
รายละเอียดการเตรียมต้นฉบับบทความ