The Danish Girl การศึกษาเรื่องการเปิดเผยอัตลักษณ์ทางเพศ

ผู้แต่ง

  • นัฐพงษ์ สัมมาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก จังหวัดอุบลราชธานี
  • ปรียาภรณ์ เจริญบุตร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คำสำคัญ:

LGBTQ , Coming-out process, Transgender, The Danish Girl

บทคัดย่อ

แนวคิดขั้นตอนการพัฒนาของกระบวนการการเปิดเผยอัตลักษณ์ทางเพศของโคลแมน ได้นำมาประยุกต์ใช้ในการศึกษานี้เพื่อการวิเคราะห์ภาพยนตร์ เดอะ เดนิช เกิร์ล ซึ่งกำกับโดย ทอม ฮูเปอร์ ภาพยนตร์เรื่องนี้อิงจากเรื่องราวจริงของ ไอนาร์ เวเกเนอร์ ในภายหลังเป็นที่รู้จักในชื่อ ลิลิ่ เอลเบ ซึ่งเธอเป็นบุคคลแรกที่ได้รับการผ่าตัดแปลงเพศจากชายเป็นหญิงในปี ค.ศ. 1931 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายกระบวนการเปิดเผยอัตลักษณ์ทางเพศของลิลี่ เอลเบ และเพื่ออธิบายเทคนิคมุมกล้องที่ช่วยสื่อความหมายของกระบวนการเปิดเผยอัตลักษณ์ทางเพศของลิลี่ เอลเบ ในภาพยนตร์เดอะ เดนิช เกิร์ล ตามที่ทฤษฎีการแสดงทางเพศของจูดิธ บัตเลอร์ (1990) ได้ช่วยสะท้อนให้เข้าใจถึงเพศที่ไอนาร์เป็นในระหว่างการเปิดเผยอัตลักษณ์ทางเพศก่อนที่เธอจะกลายเป็นคนข้ามเพศเต็มตัว เธอได้ผ่าน 4 ขั้นตอนของการเปิดเผยอัตลักษณ์ทางเพศ คือ 1.ก่อนการเปิดเผยอัตลักษณ์ 2.การเปิดเผยอัตลักษณ์ 3.การสำรวจตัวเอง และ 4.การมีความสัมพันธ์ครั้งแรก แต่เธอไม่สามารถไปถึงขั้นตอนที่ 5.การบูรณาการ เนื่องจากเธอไม่ประสบความสำเร็จในการสร้างความสัมพันธ์ขณะที่เธอเป็นคนข้ามเพศได้ อีกทั้งแนวคิดขนาดภาพของเมอร์คาโด ช่วยแสดงให้เห็นถึงความหมายของกระบวนการเปิดเผยอัตลักษณ์ทางเพศในแต่ละฉากของภาพยนตร์ ซึ่งพบว่าเทคนิคโคลสอัพช็อต มีเดียมลองช็อต ลองช็อต กรุ๊ปช็อต และทูช็อต ถูกใช้ในภาพยนตร์เพื่อสื่อถึงกระบวนการเปิดเผยอัตลักษณ์ทางเพศของลิลี่ จากการศึกษาขั้นตอนของกระบวนการเปิดเผยอัตลักษณ์ทางเพศและเทคนิคมุมกล้องภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเปิดเผยอัตลักษณ์ทางเพศ  ทำให้เข้าใจกระบวนการเปิดเผยอัตลักษณ์ทางเพศของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศตามที่ถูกนำเสนอในสื่อต่าง ๆ

References

Akande, Zainab. (2015). Is “The Danish Girl” A True Story? Lili Elbe’s Journey Was Incredible. Retrieved November 25, 2021, from https://www.bustle.com/articles/125632-is-the-danish-girl-a-true-story-lili-elbes-journey-was-incredible

Blumberg, Naomi. (2021). Lili Elbe. Encyclopedia Britannica. Retrieved December 24,2021 from https://www.britannica.com/biography/Lili-Elbe

Butler, Judith. (1990). Gender trouble: Feminism and the subversion of identity. ---. Gender trouble: Feminism and the subversion of identity. New York: Routledge.

Chapter 3: The Coming Out Experience. (2019). The Coming Out Experience. Retrieved December 31,2021 from https://www.pewresearch.org/social-trends/2013/06/13/chapter-3-the-coming-out-experience/

Coleman, Eli. (1982). Developmental Stages of the Coming Out Process. Journal of Homosexuality, 7(2–3), 31–43. Retrieved December 31,2021, from https://doi.org/10.1300/j082v07n02_06

Collins English Dictionary. (2022). Coming out. In Collins English Dictionary. Retrieved December 31,2021, from https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/coming-out.

Dye, Sydney. (2020). Representing Sexuality: An Analysis of Coming Out in Contemporary Film. ELON JOURNAL OF UNDERGRADUATE RESEARCH IN COMMUNICATIONS, 11(2). Retrieved December 31,2021, from https://www.elon.edu/u/academics/communications/journal/archive/fall-2020

Ellmoos, Brad. (2016, March 1). FILM REVIEW: The Danish Girl. Retrieved December 31,2021, from https://www.starobserver.com.au/news/film-review-the-danish-girl/144810

Ikawati, Listiana. (2020). AN ANALYSIS ON CHLOE MOVIE: A STUDY OF GENDER IDENTITY, SEXUAL ORIENTATION AND GENDER FLUIDITY. Equalita : Jurnal Studi Gender Dan Anak, 2(1), 108. Retrieved December 31,2021, https://doi.org/10.24235/equalita.v2i1.7089

Ilmi, Dayu. Amalia. (2011). ACCEPTING THE TRANSSEXUAL IN KIMBERLY PEIRCE’S BOYS DON’T CRY MOVIE (1999): A SOCIOLOGICAL APPROACH. Central Java, Indonesia: School of Teacher Training and Education, Muhammadiyah University of Surakarta.

Kim, HeeSeon., Kim, Jinyoung., & Kan, Hosup. (2019). Analysis of Gender Identity Expressed in the Movie based on Judith Butler’s Gender Theory. Journal of Fashion Business (패션비즈니스), 23(6). Retrieved November 25, 2021 https://doi.org/10.12940/JFB.2019.23.6.76

Lombardi, Emilia. L., Wilchins, Riki. Anne., Priesing, Dana., & Malouf, Diana. (2002). Gender Violence. Journal of Homosexuality, 42(1), 89–101. Retrieved November 25, 2021 https://doi.org/10.1300/j082v42n01_05

Mercado, Gustavo. (2010). The filmmaker's eye: Learning (and breaking) the rules of cinematic composition.

Makruf, Aby. (2012). A sexual deviation analysis of Ennis Del Mar’s characterizations on Brokeback Mountain movie. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta : Fakultas Adab Dan Humaniora, 2009. Retrieved October 9, 2021, from http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/8300

Mongkolwatee, Paneesara., & Banjong, Kosanwat. (2009). The Presentation of Male Homosexual People in Thai Films B.E.2550. Retrieved October 9, 2021, https://doi.org/10.14457/TU.the.2009.411

Nicholson, Amy. (2017, May 11). Telling Its Story of a Gender Pioneer, ‘The Danish Girl’ Holds to Formula. Retrieved October 9, 2021, from http://www.villagevoice.com/2015/11/24/telling-its-story-of-a-gender-pioneer-the-danish-girl-holds-to-formula

Prince, Virginia. (2005). Sex vs. Gender. International Journal of Transgenderism, 8(4), 29–32. Retrieved March 22, 2021, from https://doi.org/10.1300/j485v08n04_05

Roiporn, Chotkarnchanawat., & Senchantichai, Nantawan. (2021). Transgender in the Novel The Danish Girl. The 22nd National Graduate Research Conference. Retrieved June 5, 2021, from https://app.gs.kku.ac.th/gs/th/publicationfile/item/22nd-ngrc-2021/HMO5/HMO5.pdf.

Romney, Jonathan. (2018). The Danish Girl review – a little too much gloss. Retrieved March 22, 2021, from https://www.theguardian.com/film/2016/jan/03/the-danish-girl-film-review-eddie-redmayne-alicia-vikander

Rudy. (2016). THE DEPICTION OF HOMOSEXUALITY IN AMERICAN MOVIES. Jurnal Humaniora, 28(1), 59. Retrieved August 15, 2021, from https://doi.org/10.22146/jh.v28i1.11502

Slootmaeckers, Koen., & Lievens, John. (2014). Cultural Capital and Attitudes Toward Homosexuals: Exploring the Relation Between Lifestyles and Homonegativity. Journal of Homosexuality, 61(7), 962–979. Retrieved August 15, 2021 from https://doi.org/10.1080/00918369.2014.870848

Thomson, Katelyn. (2021). An Analysis of LGBTQ+ Representation in Television and Film. Bridges: An Undergraduate Journal of Contemporary Connections, 5. Retrieved March 23, 2021, from https://scholars.wlu.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=1053&context=bridges_contemporary_connections

Transgender. (2022). In Cambridge Dictionary. Retrieved August 20, 2021, from https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/transgender

Troiden, Richard. R. (1988). Homosexual identity development. Journal of Adolescent Health Care, 9(2), 105–113. Retrieved August 20, 2021, from https://doi.org/10.1016/0197-0070(88)90056-3

Waitayasin, Pattaranun, Athip Taechapongsathon and Saminee Ratanayongpairoj (2019). “Concept and Style” A Significant Communication in Film Production. The Journal of Social and Communication Innovation. 6(1), 84-94.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-28