นวัตกรรมความก้าวร้าวจากเกมออนไลน์

ผู้แต่ง

  • ปิลันลน์ ปุณญประภา วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • วรรณวรุณ ตั้งเจริญ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บทคัดย่อ

เกมออนไลน์เป็นนวัตกรรมความบันเทิงหนึ่งที่สามารถอธิบายถึงปัญหาทางสังคม ซึ่งเกมโดยทั่วไปจะสะท้อนหรือบอกให้ทราบถึงลักษณะที่เกิดขึ้นในสถานการณ์จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแข่งขันหรือการร่วมมือกัน เกมเหล่านี้จะแนะนำกลยุทธ์ที่ใช้ในการแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยส่วนใหญ่ผู้เล่นเกมมักจะมุ่งเอาชนะหรือเพื่อให้บรรลุผลประโยชน์ตามเป้าหมายของเกม สิ่งสำคัญคือเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์เปรียบเสมือนเครื่องมือในการแสวงหาความภาคภูมิใจให้แก่ตนเอง เมื่อชนะเขาจะรู้สึกประสบความสำเร็จ ได้รับรางวัลจากเกม ได้รับการยอมรับ และการยกย่องทั้งเพื่อนจริงและเพื่อนในโลกไซเบอร์ และแม้ว่าเกมมักจะมีไว้เพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงแต่ในบางครั้งก็สอดแทรกความความรุนแรงไว้เป็นส่วนหนึ่งของการเล่น ผลการวิจัยหลายเรื่องชี้ให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของเกมออนไลน์มีส่วนเสริมพฤติกรรมก้าวร้าวของบุคคลที่เป็นผลมาจากการเรียนรู้ซึมซับพฤติกรรมจากปัจจัยแวดล้อม การแก้ปัญหาความรุนแรงของเยาวชนไทยที่มีสาเหตุจากการเล่นเกมนั้น ควรต้องมีคณะกรรมการควบคุมดูแล พิจารณา ในการนำเข้าเกมต่าง ๆ ที่จะนำมาจำหน่าย และเมื่อมีการนำเข้ามาแล้ว ก็ต้องมีการพิจารณาจัดเรทติ้งติ้งเกม หรือจะยึดถือเรทติ้งติ้งตามที่ต่างประเทศกำหนดมาก็ได้ พร้อมกันนี้ ผู้ปกครองควรให้ความดูแล เอาใจใส่ บุตรหลานของท่าน รวมไปถึงร่วมเล่นกับเขา ให้คำแนะนำ ให้ความเข้าใจและตอบคำถามที่เขาสงสัย น่าจะเป็นวิธีที่ดีในการลดปัญหาความรุนแรงต่าง ๆ ในตัวเยาวชน ซึ่งก็คือ การมอบความรักความเข้าใจให้พวกเขานั่นเอง

 

The Innovative Aggression from The Online Game

Online game isone kind of innovation that can illustrate social problems. Normally, it reflected the current situation especially the competitive and corroborative situation. This will introduced tactics to confront each situation. The players will play for winning and satisfying the task of the game. Online game is also using self-esteem as a key for winning because the winner will proud of success, winning reward, well-known and glory from actual and online friends. Main purpose of online game is been created for fun and entertain but somehow the violence hide beneath the game’s plans. Many researches point to the important role of online game to increase the violence habit from surrounded absorbing both from direct-personal and observe experiences. The solution of this violence behavior is a rating control and parent’s participation on their kids.

Downloads