เปิดรับบทความวิจัย / บทความวิชาการ

2017-04-26
ผู้ที่สนใจตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการ ด้านนิติศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องกับนิติศาสตร์ สามารถส่งบทความออนไลน์ (Submission Online) ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย