ข่าวประกาศ

เปิดรับบทความวิจัย / บทความวิชาการ

2017-04-26
ผู้ที่สนใจตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการ ด้านนิติศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องกับนิติศาสตร์ สามารถส่งบทความออนไลน์ (Submission Online) ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย อ่านเพิ่มเกี่ยวกับ เปิดรับบทความวิจัย / บทความวิชาการ

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 8 ฉบับที่ 16 (2015): กรกฎาคม - ธันวาคม 2558
เผยแพร่แล้ว: 2015-07-01
ดูเล่มทุกฉบับ

ISSN1906-1560