Information For Readers

ผู้ทรงคุณวุฒิที่รับพิจารณาบทความ สามารถรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ โดยลงทะเบียนเป็นสมาชิกเว็บไซต์ ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิที่รับพิจารณาบทความจะได้รับสารบัญเนื้อหาของบทความใหม่ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร ทางวารสารมีนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่รับรองว่าชื่อและที่อยู่อีเมล์ของผู้รับพิจารณาบทความจะไม่ถูกเปิดเผยหรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวารสาร