เปิดรับพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ปี 2565 (ปีที่ 7 ฉบับที่ 2)

2022-07-08

ประกาศ กองบรรณาธิการวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เปิดรับบทความ ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ตามกำหนดการดังนี้

define-2565.jpg

โดยผู้ที่จะลงบทความสามารถส่งบทความให้กับวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผ่านระบบ ThaiJO2 หรืออ่านคำแนะนำและขั้นตอนการส่งบทความได้ที่ การลงทะเบียน/สมัครสมาชิก (Register)