สตรีเพศในบทบาทของโลกสมัยใหม่

ผู้แต่ง

  • สุริวัลย์ สุธรรม

คำสำคัญ:

สตรีเพศ/ บทบาท/ โลกสมัยใหม่/ วาทกรรม

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้กล่าวถึง สตรีเพศในบทบาทของโลกสมัยใหม่ ในความหลากหลายทางมิติทั้งทางขนบประเพณีแบบดั้งเดิม และข้ามผ่านไปสู่ในบทบาทหน้าที่ของโลกสมัยใหม่ ในแง่มุมบริบทของสตรีเพศว่ามีสิ่งใดเป็นแรงกระตุ้นและขับเคลื่อน การปลุกความคิดและศักยภาพ การมีตัวตนทางสังคมนำไปสู่บทบาทใหม่ในยุคร่วมสมัยอย่างมีอิสรภาพที่แท้จริงอย่างไร ข้างต้น ภายใต้ปัจจัยสำคัญและองค์ประกอบที่มีผลให้สตรีเพศนั้น             ถูกยกระดับสถานะทางสังคมแล้วจริงหรือไม่ หรือเป็นเพียงส่วนประกอบที่ถูกพูดถึงสัญลักษณ์ความเสมอภาค    การให้มีตัวตนเป็นเพียงการต่อรองทางสังคม อำนาจอ่อน (Soft power) หมายถึง ที่เป็นการใช้อำนาจโดยยึดหลักจิตวิทยา การไม่บังคับ คือ การสร้างแรงจูงใจในความร่วมมือร่วมใจ และการถูกยกย่องทางสังคม โจเซฟ เนย์ เป็นผู้พัฒนาแนวคิดจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เป็นแนวคิดอาศัยแทรกซึมให้มีส่วนร่วมมากกว่าการบังคับ รับสนองนโยบายทางการเมือง วัฒนธรรม การต่อรองระหว่างประเทศ การถูกผลักดันให้อยู่ในสภาวะจำยอม จึงไม่น่าจะเป็นทางออกที่ดีในโลกสมัยใหม่ ความทับซ้อนและย้อนแย้งจึงเกิดคำถามในบทบาทหน้าที่อีกครั้ง

         สตรีเพศที่ได้การยอมรับในจุดที่สูงสุดของสังคมเบื้องหน้า คือความพึงประสงค์หรือไม่ หรือกำลังถูกบิดเบือนในอำนาจเชิงนโยบายอยู่เบื้องหลัง การผูกขาดชุดความคิดตามขนบในภาวะการณ์ปัจจุบัน สตรีเพศมีมุมมองทัศนคติที่เป็นส่วนเติมเต็มของสังคมว่าเป็นสิ่งสำคัญ และถูกขับเคลื่อนมาไกลจนเรียกได้ว่า ถูกยอมรับในภาพเบื้องหน้าของสังคม คำเรียกแทนค่าสรรพนาม “สตรีเพศ” นั้นเป็นวาทกรรม ยังถูกใช้และมีการตีความหลากหลายต่างมุมมองทางสังคม จนมาถึงในยุคสมัยใหม่ที่ต้องหยุดมอง และคิดทบทวนวาทกรรมอีกครั้ง

Downloads

Download data is not yet available.

References

เอกสารอ้างอิง

กอบกุล อิงคุทานนท์. (2537). ผู้หญิงกับอำนาจที่แปรเปลี่ยน. กรุงเทพฯ: คบไฟ.

นิธิ เอียวศรีวงศ์. (2538). ผ้าขาวม้า ผ้าซิ่น กางเกงใน และ ฯลฯ: ว่าด้วยประเพณีความเปลี่ยนแปลงและเรื่องสรรพสาระ. กรุงเทพฯ: มติชน.

ปรานี วงษ์เทศ (2559). เพศและวัฒนธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์นาตาแฮก.

ปิแยร์ บูดิเยอ. (2550). เขียน ชนิดา เสงี่ยมไพศาลสุข แปล นพพร ประชากุล บรรณาธิการ. เศรษฐกิจของทรัพย์สินเชิงสัญลักษณ์. กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ.

Nye, Jr., Joseph S. (2004). Soft Power: The Means to Success in World Politics. New York:

Public Affairs, 2004.

Suwadee T. Patana. (1994). Polygamy or Monogamy: The Debate on Gender Relation in Thai Society, 1913-1935. Paper to be presented at the 13th IAHA Conference, Sophia University, Tokyo, September 5-9, 1994.

เอกสารอ้างอิงออนไลน์

ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ. (2560). แนวคิดสตรีนิยมและขบวนการทางสังคมของผู้หญิงในประเทศไทย: วิเคราะห์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ข้อถกเถียงและยุทธศาสตร์. เข้าถึงเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563. เข้าถึงได้จาก http://library.fes.de/pdf

นลินทิพย์ ภัคศรีกุลกำธร. (2562). เดอะมอลล์ กรุ๊ป จัดเทศกาลช้อปปิ้งยิ่งใหญ่แห่งปี Bangkok Shopping Festival 2019 อัดโปรโมชั่นแรงตลอดเดือนพฤศจิกายน, เข้าถึงเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560. เข้าถึงได้จาก https://positioningmag.com

พีรพล อัศวเทพพิทักษ์. (2560). เมื่อการเปลือยอกของหญิงไทยในอดีตเป็นเรื่องธรรมดาสามัญ: ว่าด้วยเรื่องการเปลือยอกของสตรีไทยในอดีต. เข้าถึงเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563. เข้าถึงได้จาก

http://peeraponassawatheppitak.blogspot.com

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ Soft Power ของไทย.เข้าถึง

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563. เข้าถึงได้จาก

http://aseanwatch.org/wpcontent/uploads/2018/10/ข้อเสนอนโยบาย-soft-power-revised.pdf

ธนดิษ ศรียานงค์, ภัทรพร บุญนำอุดม. (2561). อังคณา นีละไพจิตร ความจริงอันคลุมเครือ ความเกลียดชังยัง

ปรากฏในกระบวนการสร้าง “เหยื่อ” ให้กลายเป็น “ผู้ร้าย”. เข้าถึงเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563. เข้าถึงได้จาก https://adaybulletin.com

ประชาชาติธุรกิจ. (2560). ผู้หญิงในโลกบริหาร “เราต้องปิดจุดอ่อนเพื่อสร้างจุดแข็ง”. เข้าถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2563. เข้าถึงได้จาก https://www.prachachat.net/csr-hr/news-87659

Chgna. (2563). ท่านั่งทำงานสุดอันตราย ทำลายสุขภาพพนักงานออฟฟิศ. เข้าถึงเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563. เข้าถึงได้จาก https://www.cigna.co.th

Mthai. (2012). สาวเอ๊กซ์ๆ ในผับเกาหลี แพคกระเป๋าไปเต้งกังนัมกัน. เข้าถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2563. เข้าถึงได้

จาก https://picpost.mthai.com/view/36123

Insight. (2562). มายด์แชร์ ผนึกกำลัง คันทาร์ เผยผลวิจัย WINNING WOMEN. เข้าถึงเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์

เข้าถึงได้จาก http://www.groupmthailand.com/insightm/home/view/84

Pantip Official. (2560). ระหว่างผู้หญิงที่ขยันทำงานหาเงินแต่ไม่ขยันทำงานบ้านกับผู้หญิงที่ขยันทำงานบ้านแต่ไม่ทำงานหาเงินคุณจะเลือกอะไร?. เข้าถึงเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563. เข้าถึงได้จาก

https://twitter.com/pantip1996/status

Peerapon Assawatheppitak. (2560). ประวัติศาสตร์ของความไม่เท่าเทียมระหว่าง “ชาย” เเละ “หญิง” ในสังคมไทย. เข้าถึงเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563. เข้าถึงได้จาก

http://peeraponassawatheppitak.blogspot.com/2017/03/blog-post.html

Positioning. (2562). “ฉีกกฎโฆษณาแบบเดิม” ลืมเรื่องเพศไปเลย หากต้องการเข้าถึงผู้ทรงอิทธิพล “ผู้หญิง

ยุคใหม่”. เข้าถึงเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563. เข้าถึงได้จาก

https://positioningmag.com/1243814

Sara M Moniuszko and Cara Kelly. (2561). Harvey Weinstein scandal: A complete list of the 87 accusers. เข้าถึงเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563. เข้าถึงได้จาก

https://www.usatoday.com/story/life/people/2017

Terrabkk. (2563). 5 ผู้บริหารหญิงที่บทบาทในประเทศไทย. เข้าถึงเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563.

เข้าถึงได้จาก https://www.terrabkk.com/news

Thought Co. (2561). Biography of Madeleine Albright: First Female US Secretary of State.

เข้าถึงเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563. เข้าถึงได้จาก

https://www.thoughtco.com/biography-of-madeleine-albright

Yuwedee. (2561). โรงเรียนเก่าแก่ที่สุดของไทย ชาย – หญิง. เข้าถึงเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563.

เข้าถึงได้จาก https://teen.mthai.com/education

เผยแพร่แล้ว

2022-02-01