Contact

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
ถนนมิตรภา หนองคาย-อุดรธานี ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร 0-4241-1445,0-4241-1447

Principal Contact

ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
Phone 042411447 042411445

Support Contact

ขจรศักดิ์ วิเศษสุนทร
Phone 098-2629714