วารสารวิวิธวรรณสารมีแนวคิดในการเผยแพร่บทความทีละเรื่อง จากเดิมที่รอออกเป็นเล่ม ฉะนั้นจึงได้ดำเนินการปรับปรุงรูปแบบการพิมพ์เพื่อรองรับการเผยแพร่บทความในวิธีการดังกล่าว ผู้เขียนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

สามารถดูรายละเอียดที่นี่