การแสดงในโรงละครคาบาเร่ต์ของเมืองพัทยา

ผู้แต่ง

  • วิชัย สวัสดิ์จีน คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำสำคัญ:

การแสดงคาบาเร่ต์

บทคัดย่อ

บทความนี้มุ่งเน้นศึกษาการแสดงในโรงละครคาบาเร่ต์ของเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยประกอบด้วย 1) ศึกษาความเป็นมาของโรงละครคาบาเร่ต์ในเมืองพัทยา 2) ศึกษาลักษณะเด่นของการแสดงในโรงละครคาบาเร่ต์ ของเมืองพัทยา
ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์ โดยเน้นศึกษาจากสถานประกอบการโรงละครคาบาเร่ต์ในเมืองพัทยา 3 แห่ง ได้แก่ 1) บริษัท ทิฟฟานี่โชว์ พัทยา จำกัด 2) บริษัท อัลคาซ่าร์ จํากัด
3) บริษัทโคลอสเซี่ยมโชว์ พัทยา จำกัด
ผลการศึกษาพบว่าโรงละครคาบาเร่ต์ ในเมืองพัทยา เกิดขึ้นจากการแสดงในสถานบันเทิงยามราตรีเฉพาะกลุ่มชายรักเพศเดียวกัน (บาร์เกย์) ในช่วงประมาณพ.ศ. 2518 โดยการแสดงดังกล่าวมีลักษณะเด่นคือ ใช้ผู้แสดงชายทั้งหมดแต่งตัวเป็นผู้หญิง
และเลียนแบบการร้องเพลง (ลิปซิงก์) ของศิลปินนักร้องหญิงที่มีชื่อเสียง เรียกนักแสดงเหล่านี้ว่า แดรกควีน (Drag Queen) ต่อมาเมืองพัทยา ซึ่งขณะนั้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
อยู่ในช่วงกำลังเจริญเติบโต การแสดงจึงได้พัฒนาเป็นการแสดงในโรงละคร และเริ่มใช้นักแสดงที่เป็นกะเทย โดยให้ความสำคัญกับการแสดงของนักแสดงหญิง หรือที่เรียกว่า “นางโชว์” โดยเฉพาะในตำแหน่งนักแสดงนำ (ตัวร้อง)
ซึ่งถือว่ามีสำคัญต่อกิจการเป็นอย่างมาก นิยามในการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการขายคือ “การแสดงของผู้ชายสวย” รูปแบบการแสดงที่สำคัญของนางโชว์ คือการลิบซิงก์ และการออกลีลาท่าทางประกอบท่วงทำนองของเพลงที่ใช้ประกอบ
(ส่วนใหญ่เป็นภาษาต่างประเทศเช่น อังกฤษ จีน รัสเซีย เกาหลี อินเดีย) เพื่อสร้างให้ผู้ชมเชื่อว่าผู้แสดงเป็นผู้หญิงที่กำลังขับร้องบทเพลงดังกล่าว อีกทั้งสร้างความตระการตาด้วยเครื่องแต่งกาย ฉาก และแสง ประกอบการแสดง
การรักษาคุณภาพและมาตรฐานของการแสดงในโรงละครคาบาเร่ต์ ผู้วิจัยเห็นว่าสถานประกอบการควรปลูกจิตสำนึกความรักในวิชาชีพการเป็นนักแสดง เพราะนางโชว์ หรือนักแสดงหญิงในการแสดงคาบาเร่ต์ถือเป็นหัวใจสำคัญของการแสดง
ดังนั้นนางโชว์ที่ดีจึงควรมีครบทั้งความงามของรูปร่างหน้าตา ทักษะด้านการแสดง และความรักในอาชีพการแสดง จะเป็นการรักษาคุณภาพ และพัฒนาศักยภาพนักแสดงในโรงละครคาบาเร่ต์อย่างยั่งยืน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

31-12-2017