เทคนิคทางภาพยนตร์แนวอาวองการ์ด ในภาพยนตร์สั้นของ เคนเนธ แองเกอร์

ผู้แต่ง

  • พัทธ์ สุวรรณกุล วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

คำสำคัญ:

อาวองการ์ด, เทคนิค, ภาพยนตร์สั้น

บทคัดย่อ

        บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายเทคนิคทางภาพยนตร์ในภาพยนตร์สั้นแนวอาวองการ์ดของ เคนเนธ แองเกอร์ จำนวน 4 เรื่อง ดังต่อไปนี้ 1. Scorpio Rising 2. Invocation of My Demon Brother 3. Eaux d’artifice 4. Puce Moment แองเกอร์นำเสนอเรื่องราวผ่านการบรรยายภาพที่สร้างความไม่ต่อเนื่องของเวลาและสถานที่ ทำให้ภาพยนตร์มีความกำกวมเสมือนภาพความฝัน กล่าวคือแองเกอร์ได้นำเอาเทคนิคทางภาพยนตร์พื้นฐานมาทดลองใช้เพื่อสร้างรูปแบบการเล่าเรื่องที่แปลกใหม่ และเป็นต้นแบบของการเล่าเรื่องด้วยเทคนิคทางภาพยนตร์ให้กับผู้กำกับในยุคต่อไป

References

Anger, K. (1963). Scorpio Rising [Films]. USA: Puck Film Productions.

Anger, K. (1969). Invocation of My Demon Brother [Films]. USA: Cinédoc Paris Films Coop.

Anger, K. (1953). Eaux d’artifice [Films]. USA: Library of Congress

Anger, K. (1949). Puce Moment [Films]. USA: Puck Film Productions.

F.T. Marinetti, B. Corra, E. Settimelli, A. Ginna, G. Balla & R. Chiti. (1916). L’Italia futurista. Kunsthistorisches Institut in Florenz: Discourse

Hagener, P. (2007). Moving Forward, Looking Back: The European Avant-garde and the Invention of Film Culture, 1919-1939. New York: Amsterdam University Press.

Sitney, P. (1974). Visionary Film. New York: Oxford University Press.

Tavares, N. (2010). Understanding Cinema: the Avant-gardes and the Construction of Film. Scientific Journal of Media Literacy 34(XVIII); 43-51.

Verrone, W. (2011). The Avant-Garde Feature Film: A Critical History. New York: McFarland.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-29