การศึกษาวิเคราะห์ภาพยนตร์ที่กำกับโดย จอร์แดน พีล

ผู้แต่ง

  • ฉลองรัฐ เฌอมาลย์ชลมารค วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

คำสำคัญ:

ภาพยนตร์, จอร์แดน พีล, สยองขวัญ

บทคัดย่อ

        บทความวิชาการชิ้นนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ผลงานภาพยนตร์ของจอร์แดน พีล ผู้กำกับภาพยนตร์ฮอลลิวูดที่มีผลงานประสบความสำเร็จทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงพานิชย์ โดยภาพยนตร์ที่นำมาศึกษาประกอบด้วยเรื่อง Get Out (2017), Us (2019), and Nope (2022),  ผลการศึกษาวิเคราะห์พบว่า ภาพยนตร์ทุกเรื่องที่กำกับโดย จอร์แดน พีล มีลักษณะร่วมกัน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเนื้อหาที่มักมีการการสะท้อนสังคมอเมริกันในหลายแง่มุม โดยเฉพาะเรื่องความไม่เท่าเทียมของคนผิวดำ ชนชั้นทางสังคม  และสังคมทุนนิยม  2)  ด้านรูปแบบของภาพยนตร์ที่ผู้กำกับเจาะจงนำเสนอผ่านแนวทางสยองขวัญ 3) ด้านการประกอบสร้าง (Construction) ที่ผู้กำกับแสดงออกถึงการตระหนักรู้ถึงตนเอง (self-awareness) อย่างชัดเจน

References

เบิกโรง. (2020). Get Out. เอนเตอร์เทน. 38 (1307),39.

วิโรจน์ สุภชิสีมา. (2560). หนังนักวิ่งในบริบทของภาพยนตร์กีฬา. วารสารศาสตร์, 13(3).229-256.

วาริน นิลศิริสุข. (2560). จอร์แดน พีล (Get Out). Starpics Special Year Book 2017. กรุงเทพ : เอส.เค.เอส.อินเตอร์พรินต์.

สิทธิชัย แก้วจินดา. (2565). หวั่นใจจอร์แดน พีล จะติดกับดักตัวเอง. เอนเตอร์เทน. 40 (1357),32

Valarie Wong. (2560). Get Out. สตาร์พิคส์. 52 (4),27

Valarie Wong. (2560). Best of the Year 2017. Starpics Special Year Book 2017. กรุงเทพ : เอส.เค.เอส.อินเตอร์พรินต์.

Bedirian, Razmig. (2022) 'Nope' review: Jordan Peele hoists his brand of horror to the troposphere. The National News. Retrieved from https://www.thenationalnews.com/weekend/2022/08/26/ nope-review-jordan-peele-hoists- his-brand-of-horror- to-the-troposphere/

Ebert, Roger. (2019). Us. Roger Ebert.com. Retrieved from https://www.rogerebert.com/reviews/us-2019

Greenblatt, Leah. (2022). Nope review: Space is the place in Jordan Peele's subversive sci-fi update. Entertains. Retrieved from https://ew.com/movies/movie-reviews/nope-jordan-peele-daniel-kaluuya-keke-palmer/

Rose, Steve. (2019). Jordan Peel on Us : This is a very different movie from Get Out. The guardian. Retrieved from

https://www.theguardian.com/film/2019/mar/09/jordan-peele-on-us-this-is-a-very-different-movie-from-get-out

Rotten Tomatoes. (2022). Nope. Retrieved from https://www.rottentomatoes.com/m/nope

Rotten Tomatoes. (2019). Us. Retrieved from https://www.rottentomatoes.com/m/us_2019

Travers, Peter. (2019). Jordan Peele’s ‘Us’ Will Haunt You. Rolling Stones. Retrieved from https://www.rollingstone.com/tv-movies/tv-movie-reviews/us-movie-jordan-peele-lupita-nyongo-808056/

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-23