บทสำรวจวรรณกรรม สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง รัฐประหาร ความชอบธรรม พิธีกรรม ศิลปะ

Main Article Content

Kongsatja Suwanapech

Abstract

N / A

Article Details

Section
Book Review

References

Soomjinda, P. (2013). Throne of Enlightenment: The Changing Concept of Buddhist Cosmology as Represented in the uposothagara of the Wat Ko Kaeo Suttharam, Phetchburi. Chiang Mai: Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University.

Strathern, A. (2019). Sacred Kingship under King Narai of Ayutthaya: Divinisation and Righteousness. Journal of the Siam Society, 107(1), 49 - 77.