60 ปี สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ การพัฒนาเพื่อความรู้ วิชาชีพและสังคม

ผู้แต่ง

  • นฤมล รื่นไวย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

บทคัดย่อ

Inside the articleT3-1.png

Downloads

Download data is not yet available.

References

<a href="https://www.picz.in.th/image/9B6RHJ"><img src="https://sv1.picz.in.th/images/2018/12/16/9B6RHJ.png" alt="9B6RHJ.png" border="0" /></a>

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-09-16