Information For Readers

เราขอแนะนำให้ผู้อ่านที่จะสมัครใช้บริการแจ้งเตือนการเผยแพร่วารสารนี้ ใช้สมัครสมาชิกที่ด้านบนของหน้าบ้านสำหรับวารสาร ลงทะเบียนนี้จะส่งผลให้ผู้อ่านได้รับสารบัญทางอีเมลสำหรับแต่ละเรื่องใหม่ของวารสาร รายการนี้ยังช่วยให้วารสารที่จะเรียกร้องในระดับหนึ่งของการสนับสนุนหรือผู้อ่าน ดูบันทึกประจำวันของนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งมั่นใจว่าผู้อ่านชื่อและที่อยู่อีเมลของพวกเขาจะไม่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น