ข่าวประกาศ

วารสารห้องสมุดฯ ปรับหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพบทความ

2021-08-29

วารสารห้องสมุด ฯ ขอแจ้งปรับหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพบทความ สำหรับทความที่ Submit เข้าระบบตั้งแต่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป 

 

อ่านเพิ่มเกี่ยวกับ วารสารห้องสมุดฯ ปรับหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพบทความ

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 65 ฉบับที่ 1 (2021): มกราคม-มิถุนายน 2564
เผยแพร่แล้ว: 2021-06-29

ฉบับเต็ม

บทบรรณาธิการ

บทวิจารณ์หนังสือ

ดูเล่มทุกฉบับ

ISSN: 0857-0086 (print)
ISSN: 2730-4086 (online)