การอ่านเป็นเครื่องมือสำหรับแสวงหาความรู้ที่ดีที่สุด ศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์

  • พรรณงาม แย้มบุญเรือง ข้าราชการบำนาญ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
คำสำคัญ: การส่งเสริมการอ่าน, เครื่องมือแสวงหาความรู้

บทคัดย่อ

Inside the article

9NBj8N.png

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2018-09-21
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิชาการ