สมาคมห้องสมุดบรูไน ดารุชชาลัม : สามสิบปีแห่งการพัฒนาห้องสมุดและบุคลากรวิชาชีพบรรณารักษ์ประเทศบรูไน

ผู้แต่ง

  • ชุติมา สัจจานันท์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คำสำคัญ:

สมาคมห้องสมุดบรูไน, ดารุชชาลัม

บทคัดย่อ

Inside the article

9Bc5Ou.jpg

Downloads

Download data is not yet available.

References

<a href="https://www.picz.in.th/image/9Bcq30"><img src="https://sv1.picz.in.th/images/2018/12/16/9Bcq30.jpg" alt="9Bcq30.jpg" border="0"></a>

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-09-23