บริการสารสนเทศงานวิจัย

ผู้แต่ง

  • น้ำทิพย์ วิภาวิน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คำสำคัญ:

บริการสารสนเทศงานวิจัย, คลังสารสนเทศสถาบัน, เอกสารเมตาดาตา

บทคัดย่อ

Inside the article

9BcubN.jpg

Downloads

Download data is not yet available.

References

<a href="https://www.picz.in.th/image/9Bcsev"><img src="https://sv1.picz.in.th/images/2018/12/16/9Bcsev.jpg" alt="9Bcsev.jpg" border="0"></a>
<a href="https://www.picz.in.th/image/9BcPPk"><img src="https://sv1.picz.in.th/images/2018/12/16/9BcPPk.jpg" alt="9BcPPk.jpg" border="0"></a>

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-09-23