การพรรณนาสารนิเทศดิจิทัล

ผู้แต่ง

  • สมชาย วรัญญานุไกร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • อรทัย วารีสะอาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คำสำคัญ:

วัตถุสารสนเทศดิจิทัล

บทคัดย่อ

Inside the article

9Bc8QS.jpg

Downloads

Download data is not yet available.

References

<a href="https://www.picz.in.th/image/9Bcr4Q"><img src="https://sv1.picz.in.th/images/2018/12/16/9Bcr4Q.jpg" alt="9Bcr4Q.jpg" border="0"></a>

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-09-23