การสืบค้นเอกสารที่ไม่ตีพิมพ์เผยแพร่โดยทั่วไป

Authors

  • นฤตย์ นิ่มสมบุญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Keywords:

เอกสารที่ไม่ตีพิมพ์เผยแพร่โดยทั่วไป

Abstract

Inside the article

9S58QI.md.jpg

Downloads

Download data is not yet available.

References

<img src="https://sv1.picz.in.th/images/2018/12/12/9S5I8S.jpg" alt="9S5I8S.jpg" border="0" />

Downloads

Published

2018-12-13

Issue

Section

บทความวิชาการ