การสืบค้นเอกสารที่ไม่ตีพิมพ์เผยแพร่โดยทั่วไป

ผู้แต่ง

  • นฤตย์ นิ่มสมบุญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คำสำคัญ:

เอกสารที่ไม่ตีพิมพ์เผยแพร่โดยทั่วไป

บทคัดย่อ

Inside the article

9S58QI.md.jpg

Downloads

Download data is not yet available.

References

<img src="https://sv1.picz.in.th/images/2018/12/12/9S5I8S.jpg" alt="9S5I8S.jpg" border="0" />

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-12-13