การใช้มาตรฐานสากลประจำเอกสารดิจิทัลในห้องสมุดดิจิทัลและคลังสารสนเทศขององค์กร

ผู้แต่ง

  • น้ำทิพย์ วิภาวิน แขนงสาขาวิชาสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

คำสำคัญ:

มาตรฐานสากลประจำเอกสารดิจิทัล, รหัสดีโอไอ

บทคัดย่อ

Inside the article

9SEsSS.jpg

 

 

 

 

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

<a href="https://www.picz.in.th/image/9SEAHQ"><img src="https://sv1.picz.in.th/images/2018/12/12/9SEAHQ.md.jpg" alt="9SEAHQ.jpg" border="0" /></a>

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-12-13