การบูรณาการการรู้สารสนเทศในการเรียนการสอน

Authors

  • อาชัญญา รัตนอุบล บรรณารักษ์ โรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Keywords:

การรู้สารสนเทศ

Abstract

Inside the article

 

9SOsO0.jpg

Downloads

Download data is not yet available.

References

<img src="https://sv1.picz.in.th/images/2018/12/12/9SO2Xu.jpg" alt="9SO2Xu.jpg" border="0" />

<img src="https://sv1.picz.in.th/images/2018/12/12/9SOuzZ.jpg" alt="9SOuzZ.jpg" border="0" />

Downloads

Published

2018-12-13

Issue

Section

บทความวิชาการ