การบูรณาการการรู้สารสนเทศในการเรียนการสอน

ผู้แต่ง

  • อาชัญญา รัตนอุบล บรรณารักษ์ โรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำสำคัญ:

การรู้สารสนเทศ

บทคัดย่อ

Inside the article

 

9SOsO0.jpg

Downloads

Download data is not yet available.

References

<img src="https://sv1.picz.in.th/images/2018/12/12/9SO2Xu.jpg" alt="9SO2Xu.jpg" border="0" />

<img src="https://sv1.picz.in.th/images/2018/12/12/9SOuzZ.jpg" alt="9SOuzZ.jpg" border="0" />

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-12-13