ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของบริการฐานข้อมูลออนไลน์ในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย

ผู้แต่ง

  • นสิน นทีวัฒนา นักสารสนเทศ ฝ่านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)

คำสำคัญ:

ฐานข้อมูลออนไลน์, ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

บทคัดย่อ

Inside the article

 

9YB0t2.jpg

Downloads

Download data is not yet available.

References

<img src="https://sv1.picz.in.th/images/2018/12/13/9YB7o1.jpg" alt="9YB7o1.jpg" border="0">

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-12-13