บริการสอนการสืบค้นสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้แต่ง

  • เปี่ยมสุข ทุ่งกาวี บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คำสำคัญ:

การบริการห้องสมุด

บทคัดย่อ

Inside the article

 

9YBhif.jpg

Downloads

Download data is not yet available.

References

<a href="https://www.picz.in.th/image/9YB459"><img src="https://sv1.picz.in.th/images/2018/12/13/9YB459.th.jpg" alt="9YB459.th.jpg" border="0"></a> <a href="https://www.picz.in.th/image/9YBzfD"><img src="https://sv1.picz.in.th/images/2018/12/13/9YBzfD.th.jpg" alt="9YBzfD.th.jpg" border="0"></a>

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-12-13