การจัดการความรู้

ผู้แต่ง

  • น้ำทิพย์ วิภาวิน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คำสำคัญ:

การจัดการความรู้, ความรู้เชิงกลยุทธ์, แนวคิดการบริหาร, การเรียนรู้ร่วมกัน

บทคัดย่อ

Inside the article

Tkj9ry.jpg

Downloads

Download data is not yet available.

References

<a href="https://www.picz.in.th/image/Tkjt0D"><img src="https://sv1.picz.in.th/images/2019/01/29/Tkjt0D.jpg" alt="Tkjt0D.jpg" border="0" /></a>

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-02-22

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>