เสริมสร้างสังคมความรู้เพื่อพัฒนานักศึกษา และเพิ่มพูนผลงานวิชาการของคณาจารย์

  • ปิยะนุช สุจิต สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย

Abstract

Inside the article

Downloads

Download data is not yet available.

References

TEvJ5f.jpg
Published
2019-02-21
How to Cite
สุจิตป. (2019). เสริมสร้างสังคมความรู้เพื่อพัฒนานักศึกษา และเพิ่มพูนผลงานวิชาการของคณาจารย์. TLA Bulletin (Thai Library Association), 52(2), 31-39. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/171275
Section
Academic Articles