เคล็ดลับในการสร้างองค์กรที่เป็นเลิศ

  • น้ำทิพย์ วิภาวิน สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย

Abstract

Inside the article

Downloads

Download data is not yet available.

References

TEGdou.jpg
Published
2019-02-21
How to Cite
วิภาวินน. (2019). เคล็ดลับในการสร้างองค์กรที่เป็นเลิศ. TLA Bulletin (Thai Library Association), 52(2), 40-44. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/171276
Section
Academic Articles