สังคมเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไทย) : ช่องว่างทางสารสนเทศและคุณภาพการใช้

  • สรายุทธ ยหะกร สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
Keywords: Information Technology Society, Information Technology, Gap, Information, Usage Quality, Thai

Abstract

Inside the article

TEGMxg.jpg

Downloads

Download data is not yet available.

References

TEGIzn.jpg
Published
2019-02-21
How to Cite
ยหะกรส. (2019). สังคมเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไทย) : ช่องว่างทางสารสนเทศและคุณภาพการใช้. TLA Bulletin (Thai Library Association), 52(2), 61-68. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/171281
Section
Academic Articles