การพัฒนาศักยภาพของเด็กปัญญาเลิศด้วยการอ่าน

ผู้แต่ง

  • สุรพล ฤทธิ์รวมทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนมหิดลวิทยารุสรณ์

คำสำคัญ:

การพัฒนา, การพัฒนาศักยภาพ, เด็กฉลาด, การอ่าน

บทคัดย่อ

Inside the article

Tj5GpQ.png

Downloads

Download data is not yet available.

References

<a href="https://www.picz.in.th/image/Tj5eQn"><img src="https://sv1.picz.in.th/images/2019/02/11/Tj5eQn.png" alt="Tj5eQn.png" border="0" /></a>

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-02-21